Политика на приватност

Кои сме

Нашата веб адреса е: https://prekrasensvet.mk.

Кои лични податоци ги собираме и зошто

Коментари

Нашите посетители не оставаат никакви коментари.

Медиа

Посетителите не аплоудуваат никакви лични податоци.

Контакт форма

Не користиме контакт форма.

Колачиња

Кога го посетувате нашиот веб сајт се генерираат колачиња, ние ги чуваме колачињата 1 час. После тој 1 час колачињата се бришат автоматски.

Аналитика

Нашиот веб сајт користи аналитика за лични потреби, за информација на посетеност на страната. Податоците не ги споделуваме со никого.

Забрането е копирање на текстот!