Загадениот воздух предизвикува предвремено породување

Според најновот истражување на Универзитетот на Калифорнија, трудниците кои живеат во големи градови и се изложени на загаден воздух имаат три пати поголема веројатност да се породат пред време, отколку трудниците кои живеат во рурални подрачја.

Сообраќајот е најголем виновник за штетните испарувања кои можат да предизвикаат компликации во бременоста. Соединенијата кои се ослободуваат од согорувањето на бензинот го зголемуваат ризикот од предвремено породување за 30%, а индустриските и земјоделските хемикалии за 21%.

Истражувачите, исто така, забележале дека концентрациите на загадувачи се повисоки во зимскиот период отколку во летниот и дека воздухот во приморските градови е почист.

“Загадувањето на воздухот е поврзано со ниска родилна тежина на бебињата и со предвремено породување”, вели aвторката на студијата Беате Риц, професор по епидемиологија и еколошки здравствени науки на Универзитетот на Калифорнија (UCLA).

Ова посебно се однесува на жените кои дишат загаден воздух во првиот триместар и во последните неколку месеци и недели од бременоста.

Истражувачите ги споредиле податоците од 100 000 родилки со информации за квалитетот на воздухот и утврдиле дека зголемените концентрации на бензен, амониум нитрат и полициклични ароматични јаглеводороди во воздухот, се посебно опасни за трудниците.

“Некои загадувачи се директно поврзани со индустријата и со урбанизацијата, но најголема опасност за трудниците претставува изложувањето на издувни гасови од автомобилите”, заклучува Риц.

Копирањето на содржината е забрането!